Osrednje strokovno posvetovanje pravnikov in drugih strokovnjakov s področja prekrškov. Rezervirajte si čas in zagotovite prostor!

dr. Miha Šepec
Suzana Gril
Klavdija Prah
Rafael Viltužnik
Hinko Jenull
dr. Eneja Drobež
dr. Sabina Zgaga Markelj
mag. Luka Vavken
dr. Miha Šošić
Ponedeljek, 20. junij
 • 9.30–10.00

  sprejem udeležencev

 • 10.00–12.00
  1. sekcija: Nekatera sistemska vprašanja prava prekrškov

  vodja: dr. Zvonko Fišer

  Uporaba represije pri množičnih kršitvah, dr. Zvonko Fišer

  Sankcioniranje nedostojnega vedenja do predstavnikov oblasti, dr. Miha Šepec

  Vprašanja sistemske (ne)urejenosti prekrškov na področju varstva osebnih podatkov, Mojca Prelesnik

 • 12.00–13.00

  kosilo

 • 13.00–15.30
  2. sekcija: Tujci v prekrškovnih postopkih

  vodja: Suzana Gril

  Izzivi pri prijavi prebivališč tujih državljanov v RS – vidik Upravne enote Ljubljana, Aleksandra Perko

  Enotno dovoljenje za prebivanje in delo in prijava prebivališča, Zoran Cunk, Joško Čučko

  Izvrševanje sankcij za prekrške za tujce, Klavdija Prah

  Nekatera vprašanja uporabe jezika v postopku o prekršku, Rafael Viltužnik

 • 15.30–16.00

  odmor

 • 16.00–17.00
  Kako ohraniti dostojanstvo pri komuniciranju z zahtevnim sogovornikom

  Bogdana Herman

Torek, 21. junij
 • 9.00–11.00
  3. sekcija: Novi pogledi na razmerja med udeleženci prekrškovnega postopka

  vodja: Hinko Jenull

  Privilegij proti obtožbi bližnjega v hitrem postopku o prekršku, Hinko Jenull

  Plačilni nalog – odprta vprašanja, Anuška Podvršič

  Izkušnje z razširjeno pritožbo na višje sodišče, Zoran Šućur

 • 11.00–11.30

  odmor

 • 11.30–13.30
  4. sekcija: Izbrani vidiki materialnega prekrškovnega prava

  vodja: dr. Eneja Drobež

  Prekršek na javni cesti, ki ni v lasti občine, dr. Sabina Zgaga Markelj

  Konkretizacija znakov prekrška, mag. Luka Vavken

  Aktualna problematika zastaranja, dr. Eneja Drobež

  Odgovornost dejanskega poslovodje za prekršek, dr. Miha Šošić

17. Dnevi prekrškovnega prava
420,00 EUR

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 420,00 EUR brez DDV (512,40 EUR z DDV).

Kotizacija vključuje tudi kosilo in osvežilne pijače med odmori.

Udeleženci dosedanjih dnevov prekrškovnega prava, ne prezrite – za vas velja 20-odstotni popust!

Kotizacija za udeležence dosedanjih dnevov znaša 336,00 EUR (409,92 EUR z DDV).

Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka.

Udeleženci prejmete zbornik referatov, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

Event Details
Sponsors