Predavatelji

dr. Miha Šepec
Hinko Jenull
Andrej Krašek
mag. Petra Čas
mag. Nuša Orel
dr. Sabina Zgaga Markelj
mag. Luka Vavken
dr. Liljana Selinšek
dr. Katja Filipčič
Rafael Viltužnik
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?