dr. Liljana Selinšek

Liljana Selinšek je doktorica pravnih znanosti, specializirana na področje kazenskega in prekrškovnega prava. Delovne izkušnje je doslej pridobivala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, pri Informacijskem pooblaščencu, v Komisiji za preprečevanje korupcije in na Ministrstvu za pravosodje. Trenutno se raziskovalno udejstvuje na Inštitutu za kriminologijo in na Pravni fakulteti v Ljubljani, deluje pa tudi v zasebnem sektorju. Njena bibliografija obsega osem monografij (med drugim je soavtorica Zakona o prekrških s komentarjem iz leta 2018) in več kot 100 znanstvenih in strokovnih člankov s širšega področja kazenskega in prekrškovnega prava.

5. sekcija: Izbrana vprašanja prekrškovnega prava
vodja sekcije

Ekskulpacijski razlogi za pravne osebe po ZP-1
Ekskulpacijski razlogi za pravne osebe so uzakonjeni v tretjem odstavku 14. člena Zakona o prekrških (ZP-1). V predavanju bomo to določbo analizirali najprej teoretično, nato pa se bomo osredotočili še na njene praktične aplikacije. Najbolj aktualno na tem področju je vprašanje, kaj zajema oziroma kako razumeti zakonski pojem dolžnega nadzorstva, s katerim bi se prekršek lahko preprečil. Primerjali bomo prakso Vrhovnega in Ustavnega sodišča Republike Slovenije glede tega vprašanja in podali nekaj usmeritev za konstruktivno delo prekrškovnih organov in sodišč na tem področju.

O predavatelju
  • raziskovalka
    Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
  • 5. sekcija: Izbrana vprašanja prekrškovnega prava
    • Ekskulpacijski razlogi za pravne osebe po ZP-1
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?