Hinko Jenull

Hinko Jenull, rojen 1952, dipl. univ. pravnik, deluje v slovenskem pravosodju že štirideset let kot sodnik, odvetnik, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje, sedaj vrhovni državni tožilec svetnik na Vrhovnem državnem tožilstvu RS. Sodeloval je pri pripravi Zakona o prekrških in pri njegovih spremembah in dopolnitvah, v okviru Upravne akademije izvaja usposabljanje za preizkuse znanja in v praksi obravnava pobude za varstvo zakonitosti v zadevah prekrškov. Kot redaktor in soavtor je pripravljal Komentar Zakona o prekrških, kot predavatelj pa se udeležuje številnih oblik usposabljanja na tem področju. Je dolgoletni član programskega odbora za Dneve prekrškovnega prava.

2. sekcija: Prekrškovno sankcioniranje v času epidemije

• Postopek o prekršku v času epidemije – odprta vprašanja
Prispevek obravnava aktualne procesne probleme izvajanja Zakona o prekrških na področju varstva pred nalezljivimi boleznimi in s tem povezanih COVID odlokov. Namen prispevka je pomagati pri oblikovanju odgovorov na vprašanja teka rokov, pravice do izjave, obrazložitve odločitev in uporabe pravnih sredstev tudi v drugih prekrškovnih zadevah, o katerih se odloča v času epidemije.

O predavatelju
  • vrhovni državni tožilec svetnik
    Vrhovno državno tožilstvo RS
  • 2. sekcija: Prekrškovno sankcioniranje v času epidemije
    • Postopek o prekršku v času epidemije – odprta vprašanja
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?