Jožica Pongrac

1. sekcija: Smiselna uporaba predpisov v hitrem postopku o prekršku

• Vročanje v prekrškovnih zadevah v okviru mednarodne pravne pomoči (novosti, pravne podlage in praksa)

O predavatelju
  • 1. sekcija: Smiselna uporaba predpisov v hitrem postopku o prekršku
    • Vročanje v prekrškovnih zadevah v okviru mednarodne pravne pomoči (novosti, pravne podlage in praksa)
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?