mag. Karin Merc

Karin Merc je diplomirala in magistrirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani s področja kazenskopravnih znanosti. Je svetovalka Ustavnega sodišča RS v kazenskih in prekrškovnih zadevah.

4. sekcija: Nekatera ustavnopravna vprašanja prekrškovnega prava

• Odvzem predmetov, ki niso storilčeva last, v prekrškovnem postopku
Prispevek obravnava materialne pogoje, pod katerimi je v prekrškovnem postopku dovoljeno izreči sankcijo odvzema predmetov. Posebna pozornost je namenjena primerom, ko predmeti niso storilčeva last. Predstavljena je relevantna praksa Vrhovnega in Ustavnega sodišča RS ter Evropskega sodišča za človekove pravice.

O predavatelju
  • 4. sekcija: Nekatera ustavnopravna vprašanja prekrškovnega prava
    • Odvzem predmetov, ki niso storilčeva last, v prekrškovnem postopku
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?