mag. Luka Vavken

Mag. Luka Vavken je leta 2005 z odliko diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani ter prejel priznanje fakultete za dosežen nadpovprečen študijski uspeh. Leta 2008 je opravil pravniški državni izpit in se zaposlil na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Leta 2016 je na isti fakulteti z oceno cum laude zaključil podiplomski magistrski študij in pridobil naziv magister pravnih znanosti, zdaj pa je doktorski kandidat. Je avtor številnih prispevkov s področij kazenskega, prekrškovnega in ustavnega prava ter predavatelj in vodja sekcij na različnih strokovnih srečanjih. Pri vsakodnevnem delu pravosodnega svetnika na kazenskem oddelku Vrhovnega sodišča se ukvarja med drugim z vprašanji, povezanimi z zagotavljanjem temeljnih jamstev poštenega postopka in nepristranskostjo sojenja v konkretnih kazenskih zadevah.

4. sekcija: Izbrani vidiki materialnega prekrškovnega prava
• Konkretizacija znakov prekrška

O predavatelju
  • Pravosodni svetnik I
    Vrhovno sodišče RS
  • 4. sekcija: Izbrani vidiki materialnega prekrškovnega prava
    • Konkretizacija znakov prekrška
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?