mag. Nuša Orel

Mag. Nuša Orel je okrožna sodnica. Sodniško funkcijo opravlja od leta 1981, ko je bila izvoljena za sodnico za prekrške v Ribnici. Od leta 2005 opravlja sodniško funkcijo na Okrajnem sodišču v Kočevju, kjer se ukvarja s področjem prekrškov. Leta 2009 je na Fakulteti za upravo pridobila znanstveni naziv magistrica upravnih znanosti. Je predavateljica na Upravni akademiji in (so)avtorica člankov s področja prekrškovnega prava. Sodelovala je pri več komentarjih zakonov in monografijah.

3. sekcija: Temeljni ustavni postulati v prekrškovnem pravu
• Prekrškovni postopek v luči zagotavljanja temeljnih človekovih pravic včeraj, danes in jutri

O predavatelju
  • 3. sekcija: Temeljni ustavni postulati v prekrškovnem pravu
    • Prekrškovni postopek v luči zagotavljanja temeljnih človekovih pravic včeraj, danes in jutri
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?