mag. Nuša Orel

Mag. Nuša Orel je okrožna sodnica. Sodniško funkcijo opravlja od leta 1981, ko je bila izvoljena za sodnico za prekrške v Ribnici. Od leta 2005 opravlja sodniško funkcijo na Okrajnem sodišču v Kočevju, kjer se ukvarja s področjem prekrškov. Leta 2009 je na Fakulteti za upravo pridobila znanstveni naziv magistrica upravnih znanosti. Je predavateljica na Upravni akademiji in (so)avtorica člankov s področja prekrškovnega prava. Sodelovala je pri več komentarjih zakonov in monografijah.

2. sekcija: Prekrškovno sankcioniranje v času epidemije

• Prekrški v času epidemije v sodni praksi

O predavatelju
  • 2. sekcija: Prekrškovno sankcioniranje v času epidemije
    • Prekrški v času epidemije v sodni praksi
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?