mag. Petra Čas

Mag. Petra Čas je okrožna sodnica svetnica. Sodniško funkcijo opravlja od leta 1987, ko je bila izvoljena za sodnico za prekrške v Dravogradu. V letih 2005–2014 je sodniško funkcijo opravljala na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu, od leta 2014 pa na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, kjer je bila do leta 2020 tudi predsednica sodišča. Vso svojo poklicno kariero se je ukvarjala s področjem prekrškovnih in inšpekcijskih zadev v povezavi s prekrškovnimi postopki. Leta 2004 je na Fakulteti za podiplomske in državne študije pridobila znanstveni naziv magistrica evropskih in državnih študij. Je (so)avtorica številnih člankov s področja prekrškovnega prava ter predavateljica na Upravni akademiji in pri usposabljanjih za pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO). Kot soavtorica in sourednica je sodelovala pri več komentarjih in monografijah. Pri uveljavitvi reforme prekrškovnega prava v Republiki Sloveniji leta 2005 je bila med vodilnimi sodniki, zlasti pa je pomemben njen prispevek k razvoju prava o prekrških.

3. sekcija: Temeljni ustavni postulati v prekrškovnem pravu
• Prekrškovni postopek v luči zagotavljanja temeljnih človekovih pravic včeraj, danes in jutri

O predavatelju
  • 3. sekcija: Temeljni ustavni postulati v prekrškovnem pravu
    • Prekrškovni postopek v luči zagotavljanja temeljnih človekovih pravic včeraj, danes in jutri
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?