dr. Eneja Drobež

4. sekcija: Nekatera ustavnopravna vprašanja prekrškovnega prava

• Pravna sredstva v hitrem prekrškovnem postopku

O predavatelju
  • 4. sekcija: Nekatera ustavnopravna vprašanja prekrškovnega prava
    • Pravna sredstva v hitrem prekrškovnem postopku
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?