dr. Miha Šepec

2. sekcija: Prekrškovno sankcioniranje v času epidemije
vodja sekcije

• Omejevanja ustavnih pravic s prekrškovno represijo in ustavna sprejemljivost aktualnih ukrepov za zajezitev epidemije
V času zdravstvene epidemije mora država sprejeti vse potrebne ukrepe, da epidemijo zajezi in obvaruje zdravje prebivalstva. Prekrškovno sankcioniranje je eno od orodij, ki jih država lahko uporabi, da prisili prebivalce k spoštovanju držaavnih ukrepov. Temeljno pravno vprašanje, ki se postavlja pa je, kje so meje prekrškovnega sankcioniranja v času epidemije. Je res sankcioniranje posameznika, ki v parku brez maske je rogljiček, ali ki se ponoči zunaj sprehaja, še pravno dopustno in ustavno sprejemljivo?

O predavatelju
  • visokošolski učitelj, Katedra za kazensko pravo
    Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
  • 2. sekcija: Prekrškovno sankcioniranje v času epidemije
    • Omejevanja ustavnih pravic s prekrškovno represijo in ustavna sprejemljivost aktualnih ukrepov za zajezitev epidemije
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?