dr. Sabina Zgaga Markelj

Dr. Sabina Zgaga Markelj je doktorirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z disertacijo Skrajna sila v mednarodnem kazenskem pravu. Najprej je bila zaposlena kot mlada raziskovalka na Pravni fakulteti v Ljubljani, zatem kot asistentka in docentka na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, od decembra 2015 pa je svetovalka Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je habilitirana kot docentka za kazensko pravo. Raziskovalno se ukvarja z vprašanji kazenskega materialnega, procesnega in mednarodnega prava ter s prekrškovnim pravom.

4. sekcija: Izbrani vidiki materialnega prekrškovnega prava
• Prekršek na javni cesti, ki ni v lasti občine

O predavatelju
  • svetovalka
    Ustavno sodišče Republike Slovenije
  • 4. sekcija: Izbrani vidiki materialnega prekrškovnega prava
    • Prekršek na javni cesti, ki ni v lasti občine
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?