dr. Sabina Zgaga Markelj

Dr. Sabina Zgaga Markelj je doktorirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z disertacijo Skrajna sila v mednarodnem kazenskem pravu. Najprej je bila zaposlena kot mlada raziskovalka na Pravni fakulteti v Ljubljani, zatem kot asistentka in docentka na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, od decembra 2015 pa je svetovalka Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je habilitirana kot docentka za kazensko pravo. Raziskovalno se ukvarja z vprašanji kazenskega materialnega, procesnega in mednarodnega prava ter s prekrškovnim pravom.

4. sekcija: Nekatera ustavnopravna vprašanja prekrškovnega prava
vodja sekcije

• Pravni interes za izpodbijanje na epidemijo vezanih predpisov s pobudo
Prispevek obravnava vprašanje pravnega interesa za izpodbijanje predpisov, ki jih je Republika Slovenija (zlasti Vlada) sprejela za zajezitev in odpravo posledic epidemije covid-19, s pobudo na Ustavnem sodišču. Ponuja pregled ureditve in ustaljene ustavnosodne presoje o vprašanju pravnega interesa za vložitev pobude nasploh. Poleg tega glede vprašanja pravnega interesa za vložitev pobude, tudi s časovnega vidika, obravnava zadeve, povezane z epidemijo covid-19, o katerih je Ustavno sodišče že odločalo.

O predavatelju
  • svetovalka
    Ustavno sodišče Republike Slovenije
  • 4. sekcija: Nekatera ustavnopravna vprašanja prekrškovnega prava
    • Pravni interes za izpodbijanje na epidemijo vezanih predpisov s pobudo
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?