Klavdija Prah

Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2000 in po opravljenem pravniškem državnem izpitu leta 2003 se je zaposlila na sodišču kot strokovna sodelavka, leta 2007 je postala sodnica, najprej na Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah, od leta 2017 pa opravlja sodniško funkcijo na Okrajnem sodišču v Celju, kjer je tudi vodja Enotnega oddelka za prekrške. Sodniško funkcijo je opravljala tako na civilnem kot kazenskem področju.

2. sekcija: Tujci v prekrškovnih postopkih
• Izvrševanje sankcij za prekrške za tujce
Predstavljen bo postopek izterjave terjatev za prekrške, ki jih tuji državljani EU izvršijo na območju Republike Slovenije. Okrajno sodišče v Celju je na podlagi šestega odstavka 214. člena Zakona o prekrških izključno pristojno za odločanje v zadevah priznavanja in izvrševanja odločb sodišč in drugih pristojnih organov v državah članicah Evropske unije, s katerimi so izrečene denarne sankcije za prekrške ali za druge kršitve predpisov, ter za izvrševanje denarnih in drugih sankcij za prekrške, ki so jih izrekli pristojni organi v Republiki Sloveniji, v državah članicah Evropske unije.

O predavatelju
  • okrajna sodnica
    Okrajno sodišče v Celju
  • 2. sekcija: Tujci v prekrškovnih postopkih
    • Izvrševanje sankcij za prekrške za tujce
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?