Klavdija Prah

1. sekcija: Smiselna uporaba predpisov v hitrem postopku o prekršku

• Institut vrnitve v prejšnje stanje v prekrškovnih postopkih in razveljavitev klavzule pravnomočnosti

O predavatelju
  • okrajna sodnica
    Okrajno sodišče v Celju
  • 1. sekcija: Smiselna uporaba predpisov v hitrem postopku o prekršku
    • Institut vrnitve v prejšnje stanje v prekrškovnih postopkih in razveljavitev klavzule pravnomočnosti
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?