Mojca Medved Ladinek

Avtorica je v letu 1997, na Pravni fakulteti v Mariboru, z odliko diplomirala pri predmetu Upravno pravo.
Po opravljenem sodniškem pripravništvu na Višjem sodišču v Mariboru in opravljenem pravniškem državnem izpitu je bila kot višja pravosodna svetovalka najprej zaposlena na kazenskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani in kasneje Okrajnega sodišča v Mariboru, vse do izvolitve na sodniško mesto v letu 2005. Funkcijo okrajne sodnice je opravljala na prekrškovnem in kazenskem področju vse do leta 2018, ko je bila imenovana na mesto višje sodnice na Upravnem sodišču RS.
Kot strokovnjakinja iz prakse že vrsto let predava na Pravni fakulteti v Ljubljani pri predmetu Kazensko pravo in na Filozofski fakulteti v Mariboru pri predmetu Prevajanje pravnih in političnih besedil, občasno pa tudi na sodniških šolah in Dnevih prekrškovnega prava. V Pravni praksi in Pravosodnem biltenu je avtorica posameznih strokovnih člankov, prav tako pa je tudi izpraševalka na izpitih za Preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku in Strokovnem izpitu iz upravnega postopka pri Ministrstvu za javno upravo. Več mandatov je bila predsednica Okrajne volilne komisije v občini Maribor in Občinske volilne komisije v občini Pesnica, vrsto let pa tudi meditorka pri Okrožnem sodišču v Mariboru. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je doktorska študentka na smeri kazensko pravo.

1. sekcija: Smiselna uporaba predpisov v hitrem postopku o prekršku
• Vročanje po ZUP s stališča sodne prakse
Pravilno opravljena vročitev prekrškovne ali inšpekcijske odločbe sodi med elemente poštenega postopka. V prispevku bo predstavljena novejša sodna praksa, ki predstavlja napake pri postopku vročanja oblastvenih aktov po ZUP.

O predavatelju
  • višja sodnica
    Upravno sodišče RS
  • 1. sekcija: Smiselna uporaba predpisov v hitrem postopku o prekršku
    • Vročanje po ZUP s stališča sodne prakse
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?