1. sekcija: Smiselna uporaba predpisov v hitrem postopku o prekršku
vodja sekcije

• Uporaba določb rednega sodnega postopka v hitrem postopku o prekršku

O predavatelju
  • okrajna sodnica
    Okrajno sodišče na Ptuju
  • 1. sekcija: Smiselna uporaba predpisov v hitrem postopku o prekršku
    Uporaba določb rednega sodnega postopka v hitrem postopku o prekršku
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?