2. sekcija: Tujci v prekrškovnih postopkih
vodja sekcije

O predavatelju
  • okrajna sodnica
    Okrajno sodišče na Ptuju
  • 2. sekcija: Tujci v prekrškovnih postopkih
    vodja sekcije
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?